Prednosti i rizici sakupljanja kišnice

Postoje dokazi da su sistemi za prikupljanje kišnice korišćeni u većini delova sveta u nekom trenutku istorije. U slučaju nekih lokacija kao što su Afrika i Indija, sistemi se mogu pratiti mnogo hiljada godina unazad. Generalno, upotreba sistema za prikupljanje kišnice opala je u mnogim razvijenim zemljama i zemljama u razvoju tokom dvadesetog veka zbog…