Šta je polietilen?

Polietilen je termoplast, što znači da postaje savitljiv kada se zagreva i krut kada se ohladi. Ovaj poseban polimer se sintetiše iz dugih lanaca monomera etilena koji se sastoje od ugljenika i vodonika i formiraju dvostruke kovalentne veze u brojnim strukturnim konfiguracijama. Pošto je dostupan u mnogim oblicima, polietilen je najčešće korišćena plastika. Godišnje stope…